Penyakit Sindroma Empty Sella

Mengenal Penyakit Sindroma Empty Sella

Sindroma Empty Sella ini adalah penyakit di mana penderita mengalami kelainan pada kelenjar hipofisa yang sukar terbaca oleh proses scanning ketika dilakukan diagnosis atau tidak...